UPPFÖDNINGSBEVIS

När du köper en ringmärkt fågel ska du be att få med ett uppfödningsbevis. Ett tomt uppfödningsbevis följer med ringen om den är köpt från Riksförbundet Svensk Fågelhobby och fylls i av uppfödaren. Det finns inget krav på att förbundets dokument måste användas och en del uppfödare gör sina egna uppfödningsbevis. Oavsett utförande är uppfödningsbeviset en värdehandling som tillhör din fågel och som du ska vara rädd om.

Är fågeln upptagen på CITES lista 1 och EU:s bilaga A, är ett uppfödningsbevis en förutsättning för att du ska kunna få ett så kallat CITES-intyg. Det finns undantag, men det rör sig om speciella fall där SJV ändå utfärdat intyget. Då det gäller fåglar upptagna på CITES lista 1 och EU:s bilaga A så får de inte säljas utan tillhörande CITES-intyg. På CITES lista 1 och EU:s bilaga A tillkommer det fler och fler arter och har du en fågel som idag inte är upptagen där så kan den i framtiden hamna på listan och ska du då söka CITES-intyg behöver du uppfödningsbeviset. Utan CITES-intyg får du många begränsningar över vad du kan göra med din fågel. Läs mer i artikeln CITES. Ska du till exempel resa utanför EU med din fågel (till exempel till Norge) behöver du uppfödningsbeviset för att söka olika tillstånd.

På uppfödningsbeviset ska det stå vilken art din fågel tillhör, framförallt det vetenskapliga namnet. Det ska stå vilket datum din fågel född, uppfödarens namn och adress, fågelns ring- eller chipnummer, samt föräldrafåglarnas identitet och gärna om de är födda i fångenskap eller viltfångade. Till sist ska uppfödningsbeviset vara daterat och underskrivet av uppfödaren.

Man kan även komplettera med vilket kön fågeln har och andra frivilliga uppgifter som till exempel uppfödarens föringstillhörighet.

Det behöver inte vara ett fint diplomliknande dokument, då vi köpte Morran fick jag ett handskrivet uppfödningsbevis där samtliga uppgifter finns med.

Om du inte har ett uppfödningsbevis, fågelns identitet är styrkt med ring eller chip och du vet vem uppfödaren är, kan du be uppfödaren att utfärda ett nytt. Gör detta snarast, har du otur försvinner denna möjlighet, i flera fall har det hänt att det inte längre går att få tag på ett nytt uppfödningsbevis.

Då vi har fåglar som är upptagna på CITES lista 1 och EU:s bilaga A och då vi även åker till Norge med våra fåglar är vi mycket rädda om våra fåglars uppfödningsbevis och har lagt dem i bankfacket.

Tillbaks