VAD HÄNDER OM DU INTE KAN TA HAND OM DINA FÅGLAR?

Jag har kommit i kontakt med tre ärenden under sommaren 2016 där djurägare inte kunnat ta hand som sin eller sina fåglar Jag har på det sättet blivit medveten om hur viktigt det är att man omedelbart ordnar med någon som kan ta hand om dem om man själv inte kan.


Tre olika fall med omhändertagande av fågel
I ett fall hotades en papegoja av avlivning då det inte fanns någon som kunde ta hand om den sedan djurägaren övergivit den och en hund. Hunden kunde ett hundstall ta hand om, men inte papegojan. Jag kontaktades av hundstallet och förhindrade att papegojan avlivades och den omplacerades till en medlem inom Riksförbundet Svensk Fågelhobby (SF).

I ett annat fall upphittades en mindre papegoja ute. Det visade sig att ägaren var tvångsinlagd på sjukhuset. Ägaren var under utredning för att få djurförbud vilket senare skedde.

Det tredje fallet berör mig mest. En uppfödare tvångsinläggs på sjukhus. Kvar i hemmet hos uppfödaren finns ett 40-tal papegojor, både vuxna papegojor, ungar som handmatades och häckfåglar med ungar och ägg i holkar. När polisen kommer dit hävdar de att det inte finns någon som kan ta hand om fåglarna. Polisen bedömer därmed att samtliga papegojor ska omhändertas och förflyttas, vilket självklart inte är lyckat, framför allt inte för häckparen med ägg och ungar. Det visar sig senare att det finns vänner till uppfödaren som kan ta hand om papegojorna, och de flyttas senare tillbaka till uppfödaren igen, men då är skadan redan skedd.

Hur har myndigheterna tänkt?
I fallet med den första papegojan har myndigheterna agerat korrekt, de hänvisar till §32, omhänderttagande av djur, i djurskyddslagen då ägaren ligger på sjukhus och ingen ser efter fågeln. Noteras bör att fågeln även har blivit vanvårdad tidigare.

I fallet med den mindre papegojan hänvisar myndigheterna till §29, förbud att ha hand om djur, i Djurskyddslagen.

I fallet med uppfödaren har jag läst handlingarna och myndigheterna har agerat juridiskt rätt, även om jag anser att de kunde ha varit mer lyhörda och lyssnat på uppfödaren, då hade katastrofen kunnat förhindras. De hänvisar till även här till §32 i Djurskyddslagen.


Får det gå till så här?
Som privatperson kan det vara svårt att förstå att det får gå till så här. För att göra det mer lättbegripligt har Länsstyrelsen gett ut en folder där man informerar om följande;

  • Enligt lagen ska djur ha vatten, mat, skötsel och tillsyn minst två gånger per dag, vilket är djurägarens skyldighet att se till, även om du själv, rent praktiskt, inte kan ta hand om djuren.
  • Det är inte acceptabelt att lämna ett djur utan tillsyn, exempelvis i en lägenhet, inte ens ett dygn.
  • Kan du inte ta hand om ditt djur, om du t ex åker in på sjukhus räcker det inte med att någon ger dem mat och vatten varje dag, de måste även ha sällskap och annan skötsel.

Det är alltså klart och tydligt, kan du inte ta hand om din fågel kommer myndigheterna att ingripa.


Om något händer, vad kan man göra?
Det bästa är att ha talat med vänner som du vet kan ta hand om fåglarna. Skriv upp deras namn på en lapp och förvara i plånboken och på väggen i fågelrummet eller fågelhuset.


Om det händer dig något och du inte har hunnit att förbereda något, vad kan man göra då?
Om du är vid medvetande, berätta för sjukvårdspersonal att du har fåglar hemma och be dem att hjälpa dig att hitta en lösning. Be dem att kontakta en kurator, en kurator har fått utbildning i vilka möjligheter som finns och kan därför förhoppningsvis hjälpa till.

Kommer du inte att kunna ta hand om din fågel igen? Om det inte finns någon som kan ta hand om din fågel är det kanske dags att ta beslut om att låta djuret få somna in? Det är svårt beslut, men det kan vara det bästa för fågeln.


Om du inte gjort något alls?
Om fågeln sitter kvar ensam hemma hos dig utan tillsyn kan Länsstyrelsen omhänderta din fågel. Polisen öppnar din dörr och hämtar din fågel som sedan fraktas till ett djurhem. Därefter tar Länsstyrelsen beslut om vad som ska hända med din fågel.


Vad innebär det om myndigheterna omhändertar din fågel?
Det kan låta skrämmande, men detta är vad som händer om Länsstyrelsen omhändertar din fågel. Tänk på att syftet med omhändertagandet är att skydda fågeln från att behöva lida.

  • Du mister äganderätten till din fågel.
  • Du får i normalfallet inte träffa din fågel igen.
  • Du får betala kostnaderna för inackordering av fågeln under tiden som det är omhändertaget. Det brukar ta ungefär tre veckor från det att djuret tas omhand tills länsstyrelsen bestämt vad som ska hända med det. Kostnaden för ett omhändertagande av en hund kan uppgå till 7-8 000 kr och för en katt cirka 3-4 000 kr. Då tillkommer kostnader för eventuell veterinärvård.
  • Du har ingen garanti för att ditt djur inte blir avlivat och du får själv betala för detta.
  • Det är ett brott att lämna sitt djur ensamt och du kan bli straffad för det.


Slutsats
Att behöva råka ut för att myndigheterna tar din fågel kan knäcka vem som helst, se till att ha förberett dig genom att planera för vem som kan ta hand om din fågel. Prata med vänner och berätta hur fågeln ska skötas om och vem de i sin tur kan ta kontakt med om det blir problem.

Ha en lapp i plånboken som talar om vem myndigheterna ska kontakt med om det händer dig något. På Riksförbundet Svensk Fågelhobbys hemsida finns ett kontaktkort att ladda hem, fylla i och skriva ut.

Sätt upp en lapp i fågelhuset med uppgifter om vem som ka ta hand om dina fåglar om det händer dig något. Lägg lappen på sådana ställen där du har information som kan hittas av andra. Kylskåpet är en vanlig plats för kom-ihåg-lappar.


Och till sist, hjälp varandra om det händer något, nästa gång kan du råka ut för något som gör att du inte kan ta hand om dina fåglar!

Tillbaks