DJURSKYDDSMYNDIGHETEN


Den 1 januari 2004 fick Sverige en ny myndighet, Djurskyddsmyndigheten som är lokaliserade i Skara. De är intressanta för vår hobby då myndigheten kommer att ha det övergripande ansvaret för allt djurskydd enligt djurskyddslagen.

Myndigheten har ett 30-tal medarbetare varav hälften kommer från Jordbruksverket (SJV). De har tagit över vissa uppgifter från SJV såsom upprättandet av föreskrifter, t ex den föreskrift som berör oss som fågelägare, L80. Däremot kommer SJV att ha kvar all hantering rörande Cites, t ex ansökan om tillstånd för försäljning och annonsering av Cites-listade fåglar.

De har inrättat en särskild avdelning som tar hand om tillsyn av djur. Avdelningens arbete är att övervaka tamdjurs rättigheter såsom djurplågeri och misskötsel. Avdelning ska också stödja de kommunala djurskyddsinspektörerna i deras arbete.

På hemsidan hittar man lätt alla regler som gäller för vår hobby under Regler & tillstånd\Alla regler.

Länk till Djurskyddsmyndighetens hemsida finns på Länksidan.
Läs även om Cites.

Tillbaks