FRÅGOR ATT STÄLLA TILL UPPFÖDAREN VID KÖP

När man bestämt sig vilken fågelart man vill köpa är det dags att leta upp en lämplig uppfödare. Flest uppfödare finns i södra Sverige så man bör vara beredd på att åka en bit för att hitta en lämplig uppfödare.

När man väl hittat en uppfödare som man tror är lämplig rekommenderar jag att man ställer frågor till uppfödaren så att man vet att han eller hon uppfyller de krav man har.

Nedan följer lite förslag på frågor man kan ställa till uppfödaren. Vill uppfödaren inte svara på frågor du ställer eller anser du att de svar du får inte tillfredställer dig skulle jag välja en annan uppfödare. Både när jag köpte Gruff och Morran ställde jag många frågor till uppfödaren och fick även frågor tillbaka.

Ställer uppfödaren frågor till dig?
Jag anser att en bra uppfödare är intresserad av att veta hur ungen kommer att få det i sitt nya hem. En intresserad uppfödare ställer därför frågor till dig. Frågorna kan röra sig om vilken erfarenhet du har, vilken familjesituation du har, är alla i familjen intresserade av att fåglar, finns det andra djur i familjen, hur stor bur kommer fågeln att få, kommer fågeln att få vara ute något mm.

Vad har uppfödaren för erfarenhet?
Hur länge har uppfödaren haft fåglar och hur länge har han eller hon haft den arten du är intresserad av?

Hur länge har han eller hon fött upp fåglar?
Hur länge har uppfödaren fött upp fåglar? Har han eller hon fött upp flera arter?

Hur lång erfarenhet har han eller hon av att föda upp arten du är intresserad av?
Hur många ungar har de fött upp?

Hur gammal är fågeln som du är intresserad av?
Om fågeln inte är nyfödd utan har suttit hos uppfödaren kan förutsättningarna för frågorna nedan förändras. "Ungen" kanske är ett eller flera år gammal och därmed finns inte samma möjligheter att lära den saker som när den var ung och mer formbar. Saker såsom byte av kost, prägling på dig eller vana vid människor, selträning eller att ligga i handduk är svårare att uppnå. Att köpa en äldre fågel om du ville ha en ungfågel kräver mer av dig och är något du ska fundera på.

Hur gammal är fågeln när jag får den?
Tyvärr finns det uppfödare som säljer sina fåglar när de är för unga. Konsekvensen kan bli katastrofal. Är man inte uppmärksam tror man att fågelungen äter fast den inte gör det, den sitter ju vid matskålen. Det kan också vara så att den kan äta själv men är inte tillräckligt duktig vilket leder till att den inte får i sig tillräckligt med mat. Uppmärksammar man inte detta och inte börjar handmata fågeln leder det till att den blir slö och i värsta fall svälter ihjäl, men förhoppningsvis har man som ansvarsfull ägare redan åtgärdat problemet.

Att köpa en icke avvand papegoja är inte att rekommendera, i artikeln Köpa en 40 dagar gammal papegojunge - inte att rekommendera! kan du läsa mer.

Får jag komma och titta hur ni har det?
Självklart ska man som köpare få komma och titta på fågelanläggningen och föräldrafåglarna. Respektera dock att du kanske inte får gå in i fågelhuset.

Vad får föräldrafåglarna för mat?
Det är viktigt att föräldrafåglarna får en näringsriktig mat. Får de en näringsriktig mat är det en bra grund för bildandet av gulan i ägget (näringen som ungen lever av i ägget) och då får även ungarna en näringsriktig mat av föräldrarna när de blir matade.

Handmatas ungarna?
Om de handmatas, när börjar det handmatas? Många uppfödare låter ungarna ligga kvar hos föräldrarna tills dess att det är dags för ringmärkning. Vanligt är också att uppfödarna tar in fågelungen och matar den några veckor innan den blir självständig.

Vad handmatas de med?
Många uppfödare använder specialfoder som är framtaget för fågelungar vilket är att rekommendera då fågelungarna får i sig den näring de behöver. En del mindre seriösa uppfödare ger sina fåglar välling som är avsedd för barn vilket innehåller helt fel proportion av fett, protein, vitaminer och mineraler.

Vilket teknik handmatas ungarna med?
Att använda sked är att rekommendera. Vid användandet av sked får ungarna tigga efter maten vilket de måste göra om de är kvar hos föräldrarna. Dock måste uppfödaren tänka på att mata från olika håll annars kan näbben bli sned. Att använda spruta för att spruta in maten i näbben är det näst bästa metoden då ungen fortfarande kan tigga efter mat. Att handmata fåglarna via sond eller gummislang direkt ner i krävan är inte bra. Fågelungen får ingen chans att tigga vilket inte är naturligt. Det kan även ge upphov till kräveinflammation med framtida konsekvenser.

Hur ofta matas ungarna?
De första dygnen ska ungarna matas utan uppehåll för natten. När vi hämtade Morran matades hon var tredje timme.

Hur mycket hanteras ungarna?
Blir de bara hanterade vid matningen? En fördel är om de blir mycket hanterade och om uppfödaren kan träna fågeln att till exempel tillåta att man får fila ungens klor och att den accepterar att vara i en handduk. Detta kan vara bra om ungen måste fångas in av någon anledning, då är den inte rädd.

Tränas ungen att bära sele?
Då man inte bör vingklippa papegojor är en sele att rekommendera om man vill gå ut med sin fågel utan att riskera att den flyger bort. Att vänja en äldre fågel att bära sele kan vara lite svårt. En yngre fågel brukar acceptera selen bra och då är det bra om uppfödaren vänjer ungen redan vid en tidig ålder. Ett tips är att själv köpa selen och ge den till uppfödaren.

Är ungen ringmärkt eller chipmärkt?
En fågels ring eller chip är dess identitet, därför är det mycket viktigt att den är ring- eller chipmärkt. Läs mer om Ring och chipmärkning.

Får du med ett uppfödningsbevis?
Köper du en fågel av en uppfödare som är medlen i en klubb ansluten till Riksförbundet Svensk Fågelhobby får du oftast med ett uppfödningsbevis, framför allt om du köper en lite större fågel. Uppfödningsbeviset är ett bevis på att din fågel är född i fångenskap, där står det också vilket ring- eller chipnummer din fågel har. Vi rekommenderar att du köper fåglar av en uppfödare som är medlem i en fågelklubb ansluten till Riksförbundet Svensk Fågelhobby.

Läs mer om Uppfödningsbevis.

Vad har föräldrarna för ringnummer och är de stambokförda?
Vill du senare köpa en partner till din fågel och låta dem häcka? Då är det bra att veta vilka ringnummer föräldrarna har så att du inte köper ett syskon. Tänk på att många avelsfåglar byter ägare, är de stambokförda kan du lätt se hur de är släkt med andra fåglar och undvika inavel.

I vilken miljö sitter ungarna?
Sitter de ensamma i ett rum eller sitter de så att de blir vana vid människor och eventuella andra djur?

Sitter de med andra fåglar eller sitter de själva?
Det bästa är i fall ungen får växa upp med andra ungar av samma art samt ser vuxna fåglar. Ungen lär sig då det sociala reglerna av de andra fåglarna och lär sig även att det finnas andra fåglar. Detta underlättar den dagen fågeln blir introducerad för en annan fågel, den blir då inte lika rädd och de kan kommunicera med varandra på "fågelspråk".

Vilken mat vänjs ungarna vid?
Vill du att din fågel ska vänjas vid att äta pellets? Ge lite av den sort som tänkt att ge din fågel till uppfödaren så att han/hon kan introducera den sorten när de är unga. När fågeln sedan kommer hem till dig så känner den igen maten och börjar då lättare att äta själv.

Klicka för att få se en större bild!

Är fågeln könstestad med DNA-test?
Har du ingen möjlighet att göra det själv eller be någon veterinär eller kamrat att göra det där du bor, be att uppfödaren gör det. Till höger ser du ett intyg på ett DNA-test (öppnas i ett nytt fönster).

Tar de kort på fågelungen under uppväxten?
Vill du ha bilder från ungens uppväxt? Skicka en engångskamera så att uppfödaren kan ta kort på din fågel.

Vad får du med dig vid köpet?
Självklart ska du få ett skötselråd om arten du köpt. Har du köpt fågeln av en medlem ansluten till Riksförbundet Svensk Fågelhobby kan du fråga efter ett uppfödningsbevis (gäller framförallt papegojor). Är fågeln CITES-listad ska du få med CITES-intyg från Jordbruksverket, här kan du läsa mer om CITES.

Får du med den mat som ungen är van vid? Då ungen kommer hem till dig kommer den att vara väldigt osäker och den kanske inte vill äta. Har du då samma mat hemma som uppfödaren gav är chansen större att den börjar äta fortare. OBS! Har inte fågeln ätit dag två ska du ringa till uppfödaren eller veterinären!

Är fågeln veterinärundersökt?
Det är inte alla som veterinärundersöker sina fågelungar. En del gör det, men tänk på att det oftast handlar om en yttre besiktning utan blodprover, röntgen med mera. Här finner du mer information om hälsoundersökning.

Får du hålla kontakten med uppfödaren?
Det är inte alla uppfödare som vill ha kontakt med sina köpare. Det är dock bra om kund och säljare kan hålla kontakten, för bådas skull. Köparen kan fråga om olika saker som händer i fågelns liv och uppfödaren får automatiskt uppföljning på sitt avelspar.

Köper uppfödaren tillbaka fågeln om det inte skulle fungera?
Det är inte alla uppfödare som köper tillbaka sina ungar. En del gör det, andra köper tillbaka för 75% av köpesumman medan de flesta inte köper tillbaka alls.


Tillbaks